همانطور که مستحضرید علاوه بر بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی که مربوط به کارگر و یا کارمندان شاغل در کسب و کارها هست بیمه های اختیاری، مشاغل آزاد، کارگران ساختمانی، قالیبافان و … توسط سازمان تامین اجتماعی انجام می گیرد. سوالات بسیار زیادی بیمه جویان محترم در خصوص شرایط و نرخ پرداخت بیمه های تامین اجتماعی از کارشناسان بیمه جو می پرسند که به دلیل تکرار این سوالات تصمیم گرفتیم که در مطلبی به آن بپردازیم. 

چند درصد حق بیمه باید بپردازیم؟

 

سهم حق بیمه به تفکیک

 

نرخ حق بیمه پرداختی بیمه اجباری ۳۰ درصد است که ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم بیمه شده می باشد البته ۳ درصد هم سهم دولت می باشد که باید به سازمان پرداخت نماید. همانطوری که مشاهده می کنید ۲۱ درصد این نرخ بابت تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت، ۹ درصد بابت درمان و ۳ درصد بابت بیمه بیکاری هزینه می شود و طبق قانون بیمه بیکاری ، ۳ درصد حق بیمه در صندوق جداگانه ای تحت عنوان صندوق بیمه بیکاری نگهداری می شود.

 

نرخ بیمه های تامین اجتماعی

 

ویدئوی همین مطلب رو می توانید در زیر مشاهده نمائید.

 

 

جدول حق بیمه پرداختی در سال ۹۷

 

حق بیمه پرداختی سال 97

 پوشش ها و نرخ پرداخت بیمه های تامین اجتماعی اجباری، اختیاری و …

 

نرخ پرداخت بیمه های تامین اجتماعی

 

پوشش های بیمه های مختلف را ملاحظه می کنید. نرخ حق بیمه ، بیمه اختیاری و مشاغل آزاد ۲۷ درصد ( در سال ۹۷ از ۲۶ به ۲۷ درصد تغییر پیدا کرد ) و ۱۸ درصد ( حداکثر )  می باشد که بیمه اختیاری پوشش کامل تری دارد و در مطلبی تحت همین عنوان توضیح داده ایم.

نرخ حق بیمه کارگران ساختمانی و قالیبافان همانطوری که در جدول آمده ۷ درصد است و پوشش های آن را هم می توانید مشاهده نمائید.

 

پوشش ها و نرخ پرداخت بیمه های تامین اجتماعی رانندگان و هنرمندان

 

نرخ حق بیمه

نرخ حق بیمه ، رانندگان ۱۳٫۵ درصد است البته ۱۳٫۵ درصد هم توسط دولت پرداخت می شود. پوشش های هر کدام از بیمه ها در جدول فوق به تفکیک آمده است.

 

سوالی دارید؟ مشاوره بیمه