غرامت دستمزد دوران بیماری

هر آنچه که باید درخصوص غرامت دستمزد دوران بیماری بدانید
تامین معاش و زندگی کارگر و بیمه‌شده در زمان بیماری و ناتوانی ناشی از ناخوشی، ازجمله موارد مهم و اساسی در ارائه خدمات و حمایت‌های موضوع تامین‌اجتماعی است. در نظام تامین‌اجتماعی در ایران امکانات لازم برای مداوای کارگر بیمه‌شده توسط مراکز درمانی ملکی سازمان و مراکز طبی طرف قرارداد در اختیار بیمه‌شده قرار می‌گیرد و همچنین در طول دوران بیماری و درمان او، کمک‌هزینه بابت قطع حقوق وی پرداخت می‌شود. در دوره بیماری بیمه‌شده به طور موقت از کار منفک می‌شود و حقوقی از کارفرما دریافت نمی‌کند و به جای آن سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت دستمزد به وی را متقبل می‌شود. مدت قطع ارتباط کارگر با کارفرما دوره تعلیق از کار محسوب می‌شود و پس از پایان بیماری و مداوا با تایید سازمان تامین‌اجتماعی، کارگر مزبور سر کار خود بازمی‌گردد. در صورتی که کارفرما از پذیرش مجدد وی خودداری کند، اخراج غیرموجه تلقی می‌شود و کارگر می‌تواند به هیئت‌های حل اختلاف مراجعه و از کارفرمای خود شکایت کند. در هر صورت چنانچه کارفرما از پذیرش وی خودداری کند بیمه‌شده در صورت داشتن سایر شرایط (سابقه لازم) از مقرری بیمه بیکاری در سقف تعیین‌شده برخوردار می‌شود. بنابراین غرامت دستمزد ایام بیماری وجهی است که به صورت موقت در دوره‌ای که بیمه‌شده مبتلا به بیماری شده و توانایی کار را از دست داده و حقوق و مزدی دریافت نمی‌کند جهت تامین معاش وی و خانواده او پرداخت می‌شود. مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری جزو سابقه کار و پرداخت حق‌بیمه محسوب خواهد شد.
 

شرایط پرداخت غرامت دستمزد دوران بیماری

داشتن  این شرایط برای دریافت غرامت دستمزد دوران بیماری ضروری است: الف: تجویز استراحت پزشکی، در گواهی‌های استراحت باید به‌روشنی نوع بیماری مشخص شود. ب: داشتن ارتباط بیمه‌ای با سازمان و ارائه گواهی کارفرما مبنی بر اشتغال بیمه‌شده در زمان بیماری یا در حال مرخصی استحقاقی/به‌موجب دادنامه شماره ۵۳۵-۵۳۶ مورخ ۳۰/۷/۸۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ادامه پرداخت غرامت دستمزد منوط به دایر بودن کارگاه نیست، بنابراین در مواردی که استراحت پزشکی بیمه‌شده تا پس از تعطیلی کارگاه تداوم می‌یابد، پرداخت غرامت دستمزد با رعایت سایر شرایط مقرر ادامه خواهد یافت. 
در چه مواردی غرامت دستمزد دوران بیماری پرداخت نمی شود :
  بیمه‌شده ازکارافتاده کلی باشد.
 در ایام ‌بیماری‌ حقوق‌ یا مزد خود را از کارفرما دریافت کرده باشد.
  برای استراحت‌هایی‌ که به دلیل انجام جراحی‌های زیبایی تجویز می‌شود، غرامت دستمزد برای آن پرداخت نخواهد شد.
 
غرامت دستمزد دوران بیماری

مراجع تعیین استراحت پزشکی

مرجع تعیین و تایید مدت‌زمان مرخصی استعلاجی با توجه به مدت استراحت متفاوت و بدین شرح است. ۱- برای استراحت‌هایی که در هر نوبت کمتر از هفت روز است و درمجموع در طول سال از ۱۵ (پانزده) روز بیشتر نمی‌شود، گواهی پزشک معالج کافی است و نیاز به تایید پزشک معتمد و یا کمیسیون پزشکی ندارد.۲- استراحت‌های بیشتر از ۱۵ روز تا ۶۰ روز در سال و استراحت بیش از ۷ (هفت) روز در هر نوبت باید به تایید پزشک معتمد سازمان برسد.۳- استراحت‌های بیش از ۶۰ (شصت) روز در سال باید به تایید کمیسیون پزشکی برسد.
براساس ماده ۶۲ قانون تامین‌اجتماعی، غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه‌شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه‌ای و به موجب تشخیص سازمان تامین‌اجتماعی قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود، غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.بنابراین غرامت دستمزد ایام بیماری از روز چهارم پرداخت می‌شود مگر در موارد زیر:
  در صورتی ‌که ‌بیمه‌شده‌ در دوران ‌استراحت در بیمارستان بستری شده باشد. در این مورد مدت بستری شدن در بیمارستان مدنظر نیست و چنانچه بیمه‌شده به مدت چند ساعت نیز در بیمارستان بستری شده باشد و یا در واحد درمانی تحت عمل جراحی سرپایی قرار گرفته و ترخیص شده باشد، کسر سه روز اول لزومی نخواهد داشت.
  استراحت‌هایی که به دلیل بیماری حرفه‌ای و حادثه ناشی از کار و یا عواقب بعدی آن تجویز می‌شود.
 استراحت ناشی از بیماری‌های حرفه‌ای (بیماری مرتبط با کار) باشد.
 در صورتی که بیماری شخص در ادامه بیماری قبلی باشد و در موارد مشابه قبلی ۳ روز اول بیماری کسر شده باشد.
 استراحت‌های پزشکی جانبازان انقلاب اسلامی.
لازم به توضیح است که غرامت دستمزد پرداختی به جانبازان بیمه‌شده معادل صد درصد متوسط حقوق و مزایای وی خواهد بود، مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد زمان بیماری کمتر نباشد. همچنین غرامت دستمزد بیمه‌شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح مجروح می‌شوند معادل ۱۰۰ درصد آخرین مزد است.
 در صورتی که بستری شدن بیمه‌شده ضروری تشخیص داده شود، ولی به علت نبودن تخت خالی معالجه سرپایی انجام پذیرد.
 مراجعات اورژانسی به مرکز درمانی مشمول کسر ۳ روز اول نیست.
 اما در مواردی که  معالجه صرفا به سبب بیماری عادی باشد یا معالجه به صورت سرپایی انجام شودغرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت می‌شود.
 

نحوه محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری

غرامت دستمزد ایام بیماری برای بیمه‌شدگان متاهل و متکفل سه‌چهارم میانگین دستمزد بیمه‌شده است:
غرامت دستمزد روزانه= × میانگین دستمزد ۹۰ روز قبل از شروع بیماری
و غرامت دستمزد ایام بیماری برای بیمه‌شدگان مجرد و غیرمتکفل که از درمان سازمان استفاده نکرده و به‌صورت سرپایی معالجه شده‌اند، دوسوم میانگین دستمزد بیمه‌شده است و در صورت استفاده از خدمات درمانی و یا بستری یک‌دوم است:
غرامت دستمزد روزانه= × میانگین دستمزد ۹۰ روز قبل از شروع بیماری
میانگین دستمزد برای محاسبه غرامت دستمزد، از جمع کل وجوه دریافتی بیمه‌شده در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیماری که براساس آن حق‌بیمه پرداخت شده، تقسیم بر روزهای کارکرد بیمه‌شده در فاصله زمانی مذکور به دست می‌آید.
مشاوره بیمه می خواهید؟
[fusion_button link=”https://bimejo.ir/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87/” title=”” target=”_self” link_attributes=”” alignment=”center” modal=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” color=”custom” button_gradient_top_color=”” button_gradient_bottom_color=”#007fef” button_gradient_top_color_hover=”” button_gradient_bottom_color_hover=”” accent_color=”” accent_hover_color=”” type=”” bevel_color=”” border_width=”” size=”large” stretch=”default” shape=”” icon=”fa-mouse-pointer” icon_position=”right” icon_divider=”no” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]مشاوره بیمه تامین اجتماعی[/fusion_button]