اشتغال همزمان در دو کارگاه

اشتغال همزمان در دو کارگاه از نظر احتساب سابقه بیمه صرفا یکبار محاسبه و منظور می شود و سابقه را دو برابر نمی کند.

 

سابقه بیمه کارکردن در دو کارگاه

 یعنی سابقه برای یکسال اشتغال در دو کارگاه (یا بیشتر) صرفا همان یکسال محسوب می شود.

 اما در صورتی که این اشتغال چند کارگاهی در سالهای منتهی به دریافت تعهدات سازمان (بیمه بیکاری-از کارافتادگی-بازنشستگی) باشد؛ می تواند از نظر میزان دستمزد و حقوق زمان بازنشستگی موثر باشد.

 

اشتغال همزمان در دو کارگاه

 

سوالات بسیاری درخصوص بیمه تامین اجتماعی و قوانین کار وجود دارد لطفا در قسمت نظر همین طلب مطرح کنید تا کارشناسان بیمه جو در سریعترین زمان ممکن پاسخ شما را بدهند فقط ایمیل خود را به درستی وارد نمائید تا امکان پاسخ دهی مستقیم هم وجود داشته باشد.

 

نیاز به مشاوره تخصصی بیمه دارید؟ کلیک کنید

 

آیا میدانید تاثیر اشتغال همزمان در دو کارگاه، در سابقه بیمه شخص چگونه است؟