سوالات بسیاری درخصوص مستمری بعد از فوت می شود در ادامه با پاسخ این سوالات همراه بیمه جو باشید .

 

آیا می‌توان دو مستمری گرفت؟

سوال یک :

دختری هستم که هنوز ازدواج نکردم و پدر و مادرم در یک تصادف فوت کرده‌اند. هر دو آنها بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان بوده‌اند. سؤالم این است که آیا فقط از یکی از مستمری‌ها برخوردار می‌شوم یا هر دو مستمری به من تعلق می‌گیرد؟
طبق بخشنامه شماره ۵۰ مستمری‌ها، شما می‌توانید از هر دو مستمری بهره‌مند شوید.
سوال دو :
خانمی که بازنشسته است و خود از سازمان مستمری دریافت می‌کند، در صورت فوت شوهر می‌تواند از مستمری بازماندگان هم برخوردار شود و هر دو مستمری را بگیرد؟
 
 خانمی که بازنشسته یا ازکارافتاده است و از سازمان تامین اجتماعی مستمری دریافت می‌کند، در صورت فوت شوهر بیمه‌شده خود، در صورت وجود سایر شرایط مندرج در ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی، از هر دو مستمری می‌تواند برخوردار شود. 
[ad id=”170″]

 

اگر سوالی دارید با مشاور بیمه تماس بگیرید