نتیجه جلسه بررسی و بازنگری حقوق سال ۹۹ در تاریخ ۱۷ خرداد بشرح ذیل می باشد :

افزایش حقوق ۹۹

جزئیات تغییر حقوق ۹۹

– کمک هزینه مسکن از ۱۰۰هزار تومان به ۳۰۰هزارتومان ( سه میلیون ریال ) افزایش می‌یابد .
– پایه حقوق کارگران مشمول قانون کار از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون ۹۱۱ هزار تومان افزایش می یابد.
– حق اولاد از ۱۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۹۱ هزار تومان افزایش پیدا می کند .
– حقوق یک کارگر مشمول قانون کار مجرد بدون سابقه دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان خواهد بود .
– حقوق یک کارگر مشمول قانون کار با یک فرزند بالاتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. محاسبات دقیق آن اعلام خواهد شد.

افزایش حق مسکن

– در خصوص سایر سطوح مزدی، عدد پایه سنواتی ۷۵ هزار تومان به پایه حقوق اضافه شده است.
– اگر پایه سنواتی کم شده، به این معنی نیست که از سایر سطوح کم شده باشد . رقم ثابت سایر سطوح مزدی هم افزایش پیدا کرده است .
– تاریخ اجرای مصوبه شورایعالی کار در خصوص حق مسکن حداکثر از ابتدای تیر ماه خواهد بود.

پایه سنوات ۹۹

جزئیات تغییر حقوق ۹۹

پکیج جامع مدیران پلاس ، مشاور همیشه همراه شماست جهت تهیه و دانلود فوری اینجا کلیک کنید
آموزش مدیران پلاس