درخصوص اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار ، بارها دیده شده که کارگر و کارفرما باهم توافق کرده اند که در گارکاه ثبت نام نکرده و لیست بیمه برای سازمان تامین اجتماعی ارسال نشود البته بعضی اوقات کارگر بدلیل اینکه از بیمه بیکاری استفاده می کند این خواسته را دارد و بعضی اوقات کارفرما با شرط بیمه نکردن ، کارگر را استخدام می کند که کلا کار غیرقانونی است.

 

رعایت ماده ۱۴۸ قانون کار در بیمه کردن پرسنل

مطابق با ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرما می بایست از همان روز اول کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و موافقت و رضایت کارگر تاثیری بر تکلیف قانونی کارفرما در این خصوص ندارد و مطابق با ماده ۱۸۳ قانون کار ، کارفرمایان که از این کار سرپیچی نمایند علاوه بر پرداخت کلیه حقوق قانونی کارگر ، از ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه جریمه خواهند شد و دفاع کارفرما مبنی بر اینکه رضایت کارگر را داشته اثری ندارد و سازمان مطالبه حق بیمه را خواهد نمود.

 

لزوم بیمه کردن کارگر

بیمه کردن کارگر

بنابراین کارفرما می بایستی بعد از استخدام و بکارگیری نیروی کار ، آنها را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و هرگونه توافق کارگر و کارفرما باطل می باشد.

مدیران و کارفرمایان محترم توجه داشته باشید که موضوع سابقه بیمه پرداخت نشده توسط کارگر در هر زمانی قابل اعتراض و پیگیری می باشد.

 

 

پکیج مدیران

بسیاری از اختلافات و هزینه های مالی ناشی از عدم آگاهی مدیران و کارفرمایان محترم از قوانین و مقررات می باشد. آموزش ویدئویی زیر شما را در جهت کاهش هزینه ها و اختلافات یاری خواهد کرد.

کلیک کنید

 

 

پاسخگوس سوالات شما عزیزان هستم

 جهت مشاوره بیمه کلیک کنید