مفاصاحساب بیمه چگونه صادر می شود؟

مفاصاحساب بیمه ؟ در این مطلب میخواهم درخصوص چگونگی و مراحل اخذ مفاصاحساب بیمه از شعب سازمان تامین اجتماعی با شما همراه باشم. همواره پس از اتمام قرارداد ، پیمانکار و یا اجرا کننده کار باید از شعبه محل اجرای کار ( همان شعبه ای که کد کارگاه و ردیف پیمان گرفته است ) برگه تسویه حساب و یا مفاصاحساب بیمه بگیرد. این برگه با توجه به ارائه نامه پایان قرارداد که توسط کارفرما صادر و در آن به مشخصات و اطلاعات قرارداد اشاره می شود صادر می گردد ( پس از درخواست پیمانکار مبنی بر صدور مفاصاحساب، کارشناس درآمد نامه ای به کارفرما ارسال می نماید تا اطلاعات قرارداد را که شامل تاریخ شروع و پایان، مبلغ ناخالص کارکرد، درصد مکانیکی یا غیرمکانیکی و … می باشد را برای شعبه ارسال نماید. من پیشنهاد می کنم که قبل از درخواست به بیمه از طرف پیمانکار نامه ای به کارفرما فرستاده شود و کلیه اطلاعات را بخواهید که برای شعبه مربوطه ارسال کند. پیگیر باشید تا پس از آماده شدن نامه، نماینده پیمانکار ( و یا شرکت ) نامه را گرفته و برای سازمان ببرد تا سریعتر این روند انجام شود. پس از آن، کارشناس نسبت به تعیین ضریب و محاسبه حق بیمه اقدام می کند و درصورتیکه فرم ابلاغ الکترونیک داشته باشید از طریق پرتال سازمان به پیمانکار (شرکت) ابلاغ می شود.

مفاصا حساب بیمه چیست؟

به استناد به ماده ۳۷ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی مفاصاحساب بیمه ، تسویه حساب نهایی با سازمان تامین اجتماعی می باشد

چه کنیم سریعتر مفاصاحساب بگیریم؟

چه کنیم که بدون پرداخت وجه مفاصاحساب بگیریم

پیمانکار در صورت اعتراض نسبت به مخاسبه حق بیمه می تواند ظرف ۳۰ روز نسبت به آن اعتراض نماید که بایستی اعتراض خود را در فرم مربوطه نوشته و تحویل کارشناس درآمد دهد و اگر حق بیمه محاسبه شده مورد قبول باشد که پس از پرداخت مبلغ حق بیمه ، مراحل نوشتن مفاصاحساب آغاز می شود و معمولا در صورت عدم شلوغی یک هفته ای آماده و تحویل می شود.

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادها

همانطوری که قبلا هم درخصوص قراردادهای پیمانکاری مشمول مطلبی را منتشر کرده بودیم باید عرض کنم که قراردادها به سه نوع ۱-طرحهای عمرانی ۲- غیر عمرانی و ۳- موارد خاص غیر عمرانی تقسیم می شوند و هر کدام نرخ خاص خود را دارند که در ادامه به آن اشاره می کنم 

قراردادهای عمرانی :

  • نرخ قراردادهای مشاوره ای ۱۵٫۶ درصد که ۳٫۶ درصد سهم پیمانکار و الباقی سهم کارفرما می باشد
  • نرخ قراردادهای پیمانکاری ۶٫۶ درصد که سهم ۱٫۶ درصد سهم پیمانکار و الباقی سهم کارفرما می باشد.

قراردادهای غیر عمرانی :

  • قراردادهایی که ارائه خدمات بوده و تهیه مصالح و قطعات مصرفی بعهده پیمانکار و بصورت مکانیکی باشد ۷ درصد باضافه یک نهم (۱/۹) بیمه بیکاری یعنی ۷٫۷۸ درصد 
  • قراردادهایی خدماتی و دستمزدی که غیر مکانیکی و قطعات و مصالح مصرفی بعهده کارفرما باشد نرخ محاسبه ۱۵ درصد باضافه یک نهم (۱/۹) خواهد بود.
  • قراردادهایی که بصورت درصدی مکانیکی و غیرمکانیکی انجام شوند نیز قسمت مکانیکی با نرخ ۷ و قسمت غیرمکانیکی با نرخ ۱۵ درصد محاسبه خواهد شد

قرارداد های خاص غیر عمرانی :

شامل قراردادهای حسابرسی، گازرسانی، فضای سبز ، تحقیقاتی ، خرید و فروش و … می باشد که به تفصیل در فایل ناگفته های مفاصاحساب بیمه درباره نرخ محاسبه آن توضیخ داده ایم.

قراردادهای خدمات شهری و فضای سبز

این قراردادها که با موضوع نگهداری و خدمات فضای سبز بوستان ها منعقد می شود معمولا توسط شعبه با ضریب ۷۰ درصد بصورت مکانیکی و با ضریب ۷ درصد و ۳۰ درصد بصورت غیرمکانیکی و با ضریب ۱۵ درصد بهمراه بیمه بیکاری محاسبه می گردد اما پیشنهاد می شود تمام زوایای این نوع قراردادها را بررسی و با آگاهی کامل نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنید چرا که در بعضی از این قراردادها بندها و نکاتی مطرح است که از محاسبه فوق خارج می شود. من در فایل ناگفته های مفاصاحساب درباره همه این نکات صحبت کرده ام.

نمونه مفاصا حساب بیمه

چه کنیم که بدون پرداخت وجه مفاصاحساب بگیریم؟

به غیر از قراردادهایی که معافیت پرداخت دارند و مفاصاحساب آنها با توجه به حسابرسی از دفاتر صادر می گردد باید حق بیمه قراردادها را با توجه نرخ محاسبه آن پرداخت کنیم. کارفرمایان و صاحبان مشاغل اگر از ابتدای پیمان قوانین و بخشنامه های ضروری را پیاده سازی نمایند و بموقع نسبت به اخذ ردیف پیمان از شعبه سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند می توانند بدون پرداخت حتی یک ریال مفاصاحساب بگیرند. اما چگونه؟ فایلی رو آماده کرده ایم که با اجرای قدم به قدم آن می توانید براحتی مفاصاحساب بگیرید .

مفاصاحساب بیمه

 دانلود فایل ناگفته های مفاصاحساب 

نیاز به مشاوره دارید؟ تماس با مشاور بیمه

 

بیمه جو کمک می کند تا جلوی اختلافات و هزینه های مالی اضافی را بگیرید