بیمه اختیاری بهتر است یا مشاغل آزاد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که هر دو زیر مجموعه بیمه خویش فرما هستند تقریبا هیچ پیش نیازی ندارند فقط در بیمه اختیاری برای اینکه زیر پوشش قرار بگیرید می بایست ۱ ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشید.

 

بیمه اختیاری بهتر است یا مشاغل آزاد؟

 

بیمه های حرف و مشاغل آزاد به ۳ دسته تقسیم می شوند :

۱۲ درصد : تا زمان بازنشستگی باید حق بیمه پرداخت شود و خدای ناکرده اگر بیمه شده قبل از زمان بازنشستگی فوت کند هیچ مستمری به خانواده او تعلق نمی گیرد.

۱۴ درصد : مانند بیمه ۱۲ درصدی است با این تفاوت که در صورت فوت ، مستمری به بازماندگان تعلق خواهد گرفت.

۱۸ درصد : در این نوع بیمه درصورتیکه بیمه شده قبل از بازنشستگی ازکارافتاده (شامل ازکارافتادگی جزئی و نقص عضو نمی شود) و یا فوت شود مستمری به او و خانواده اش تعلق می گیرد.

با توجه به نرخ ۲۶ درصدی بیمه اختیاری(در سال ۹۷ از ۲۶ به ۲۷ درصد تغییر پیدا کرد) مسلما حق بیمه مشاغل آزاد بصرف تر خواد بود اما باید این نکته را هم درنظر داشت که بیمه شده مشاغل آزاد درصورتیکه درخواست دفترچه درمان نماید برای هر نفر مبلغی بابت صدور دفترچه از او مطالبه می شود .  درحال حاضر (۹۶) هر دفترچه ۳۲ هزار تومان میباشد ( در سال ۹۷ مبلغ هر دفترچه ماهانه ۴۴ هزار تومان تعیین گردیده است )

با  عنایت به مصوبه هیئت وزیران و تغییرات بعدی آن، درصورتیکه بیمه شدگان مشاغل آزاد تمایل به استفاده از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی را داشته باشند می بایستی ۱۰۰ درصد حق سرانه درمان در ماه را برای خود و افراد تحت تکفل بپردازند.

  • تعهدات درمانی بیمه مشاغل آزاد کمتر از بیمه های اختیاری و اجباری است.
  • دریافت خدمات درمانی بیمه شدگان مشاغل آزاد در مراکز ملکی سازمان همراه با فرانشیز خواهد بود.
  • کمک هزینه های کفن و دفن، اروتز و پروتز به بیمه شدگان مشاغل آزاد پرداخت نمی شود.
  • ارائه دفترچه خدمات درمانی برای همه افراد تخت تکفل صادر می شود و یا هیچ کدام
  • بیمه شده مشاغل آزاد از تاریخ آخرین دوره پرداخت حق بیمه می توانند وضعیت داشتن و یا نداشتن دفترچه درمانی را انتخاب کنند که این کار با درخواست و انعقاد قرارداد اتفاق خواهد افتاد.
  • مستمری بگیران بازنشسته مشاغل آزاد در صورت استفاده از خدمات درمانی ، مبلغ مشخص شده از حقوق شان کسر خواهد شد.

چند نکته :

• بیمه اختیاری تمام مزایای بیمه ۱۸ درصدی مشاغل آزاد را دارا می باشد.

•• بیمه شدگان بیمه مشاغل آزاد درصورت استفاده از مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی می بایست برای درمان سرپایی ۳۰ درصد و بستری ۱۰ درصد فرانشیز پرداخت نمایند.

••• دارندگان بیمه اختیاری می توانند از مزایای هزینه اروتز و پروتز برخواردار شوند.

 

بیمه اختیاری بهتر است یا مشاغل آزاد؟

 

 

شرایط بیمه اختیاری

جهت پوشش و ادامه بیمه افرادی که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی داشته اند و بنا به دلایلی دیگر ادامه ارسال لیست بیمه برای ایشان امکان پذیر نیست سازمان تامین اجتماعی بیمه شده گان محترمی که حداقل ۳۰ روز سابقه بیمه تامین اجتماعی داشته باشند را تحت بیمه اختیاری برده و می توانند از مزایای آن بهره مند گردند. درحال حاضر حدود ۵٫۴ درصد از کل بیمه شده گان، بیمه اختیاری هستند 
کسانی می‌توانند بیمه اختیاری شوند که دارای شرایط زیر باشند:
داشتن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه
داشتن حداکثر ٥٠ سال سن (مرد و زن)
در صورتی که سن متقاضی در زمان تقاضا بیش از ۵۰ سال باشد باید، معادل مدت مازاد سنی، سابقه حق بیمه را بپردازد.
برای مثال، اگر متقاضی بیمه اختیاری ۵۷ساله باشد باید هنگام درخواست دو سال سابقه پرداخت حق بیمه را بپردازد و اگر ۶۰ ساله باشد داشتن پنج سال سابقه الزامی است.
متقاضیانی که بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشند از شرط سنی معاف‌اند و با هر سنی می‌توانند بیمه شوند.
چنانچه بیمه‌شده‌ای یکبار با سازمان قرارداد بیمه اختیاری منعقد کرده باشد تا سه‌بار حق انعقاد قرارداد بیمه اختیاری را بدون شرط سنی خواهد داشت.
البته دوران انقطاع جزء بیمه و سوابق فرد منظور نخواهد شد.برای کسانی که بیش از سن مقرر سن دارند، سوابق انتقالی از صندوق‌های دیگر برای تامین سابقه مورد نیاز محاسبه نخواهد شد.
چنانچه متقاضی بیمه اختیاری با ارائه مدارک و اسناد غیرقانونی و جعلی مبادرت به انعقاد قرارداد کند،بیمه وی قطع می‌شود و نمی‌تواند از مزایای سازمان استفاده کند.

 

مبنا و نحوه محاسبه حق بیمه در بیمه‌های اختیاری
متقاضیان بیمه اختیاری می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را خود مشخص کنند، برای این منظور باید آن را بین حداقل و حداکثر دستمزد هر سال تعیین کنند.
بیمه‌شدگان اختیاری می‌توانند با ارائه درخواست،هر دو سال یکبار، دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه ماهانه خود را ۱۰ درصد افزایش دهند.

تعیین دستمزد مبنای حق بیمه برای متقاضیانی که بیش از ۱۰ سال سابقه بیمه‌ای دارند بر اساس میانگین آخرین ۳۶۰ روز کارکرد بیمه آنان صورت می‌گیرد.

 

نرخ بیمه اختیاری + مبلغ بیمه

نرخ بیمه اختیاری در سال ۹۷ ، ۲۷ درصد تعیین شده است که براساس آن و با توجه به حداقل حقوق روزانه (سال ۹۷)، ۳۷۱٫۳۲۱ ریال در ماه های ۳۱ روزه معادل ۳٫۱۰۷٫۹۵۷ ریال خواهد بود.

 

مهلت پرداخت حق بیمه
بیمه‌شدگان اختیاری موظف‌اند حق بیمه خود را حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد به شعبه تامین اجتماعی پرداخت کنند، در غیر این صورت قرارداد منعقدشده از اولین روز ماهی که حق بیمه پرداخت نشده لغو می‌شود و ادامه بیمه موکول به درخواست جدید خواهد بود.
اولین پرداخت حق بیمه باید همزمان با انعقاد قرارداد صورت گیرد.

 

نحوه ارائه درخواست و عقد قرارداد بیمه اختیاری
متقاضی بیمه اختیاری باید با مراجعه به شعبه تامین اجتماعی که سوابق پرداخت حق بیمه در آن متمرکز است،فرم مربوطه را دریافت و تکمیل کند،سپس آن را همراه یک قطعه عکس و رسید اخذ شده از شعبه ارائه کند.
پس از انجام اقدامات فوق، شعبه موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ثبت درخواست در دفتر شعبه، وضع متقاضی را از نظر استحقاق یا عدم استحقاق او بررسی و نتیجه را اعلام کند.
بررسی شعبه شامل سن،سابقه، معرفی به کمیسیون پزشکی و دریافت نتیجه و سایر مراحل اداری است. چنانچه متقاضی واجد شرایط تشخیص داده شد باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ اعلام آن برای انعقاد قرارداد به شعبه مراجعه کند و حداکثر ظرف ده روز پس از انعقاد قرارداد بیمه اختیاری،حق بیمه را از تاریخ درخواست به صورت یکجا پرداخت نماید.

 

تعهدات سازمان در قبال بیمه‌شدگان اختیاری

بیمه‌شدگان اختیاری خدمات زیر را دریافت خواهند کرد :
مستمری بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی
خدمات درمانی
هزینه کفن و دفن همانند بیمه‌شدگان اجباری
وسایل کمک‌ پزشکی،همانند بیمه‌شدگان اجباری

کمک‌هزینه ازدواج، ازکارافتادگی جزئی، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و بیمه بیکاری شامل بیمه‌شدگان اختیاری نمی‌شود؛ زیرا این بیمه‌شدگان دارای کارفرما نیستند همچنین در کارگاه‌های مشمول قانون کار اشتغال ندارند و خود مستقیما خواهان ادامه بیمه به طور اختیاری هستند.
به غیر از موارد فوق شرایط مربوط به برخورداری از خدماتی از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار، مستمری بازماندگان و … همانند بیمه‌شدگان اجباری است.

 

معاینات پزشکی در قراردادهای بیمه اختیاری چگونه است؟

اگر :

در زمان درخواست بیمه اختیاری نباید ۹ ماه از بیمه پردازی درخواست کننده نگذشته باشد و همچنین در زمان قطع بیمه پردازی متوسط ۳۶۵ روز سابقه پرداخت بیمه ( که از لحاظ از کار افتادگی دارای اعتبار باشد ) داشته باشد از انجام معاینات معاف خواهد بود.

 

دلیل درج ” بصورت علی الحساب ” در برگه پرداخت بیمه های اختیاری و مشاغل آزاد چیست؟

با توجه به اینکه در بیمه مشاغل آزاد، نرخ سرانه درمان ماهیانه برای هر دفترچه معمولا در اواسط هر سال تعیین و ابلاغ می‌شود، بنابراین حق سرانه درمان هر سال تا ابلاغ میزان سرانه درمان جدید با نرخ سال قبل دریافت شده و مبالغ حق‌بیمه در برگه پرداخت‌ها نیز به‌صورت علی‌الحساب درج می‌شود. ضمن آنکه در مواردی نیز بیمه‌شدگان اختیاری یا مشاغل آزاد در اواخر سال برای تامین اعتبار دفترچه‌های درمانی خود در سال بعد، برگه پرداخت چند ماه از سال بعد را با نرخ سال‌جاری دریافت می‌کنند که به این علت نیز مبالغ درج شده در روی برگه پرداخت بیمه‌های آنان به‌صورت علی‌الحساب درج می‌شود. اما در اوایل هر سال برای پرداختی‌های بیمه‌های اختیاری و مشاغل آزاد سال گذشته، گردش حساب بدهی، گرفته شده و مابه‌التفاوت متعلقه محاسبه و دریافت خواهد شد.

 

با توجه به مطالب گفته شده برای شما، بیمه اختیاری بهتر است یا مشاغل آزاد؟

 

سوالی دارید؟

ثبت نام کنید و اشتراک مشاوره بگیرید … اینجا کلیک کنید

من محمد نوری هستم پاسخگوی سوالات بیمه ای شما – کلیک کنید