در پاسخ به این سوال :

با توجه به مفهوم مخالف بند ۱۸ دستورالعمل اجرایی قانون بیمه بیکاری، که فقط پرداخت مستمری بازماندگان و مستمری ازکارافتادگی جزئی را مجاز دانسته است، می‌توان نتیجه گرفت شخصی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کند همزمان نمی‌تواند از غرامت دستمزد ایام بارداری بهره‌مند شود.  بند ۱۸ دستورالعمل اجرایی قانون بیمه بیکاری: پرداخت همزمان مقرری بیمه بیکاری و مستمری بازماندگان و یا مستمری جزئی بلامانع است.

 

[ad id=”198″]

اگر سوالی دارید از من بپرسید —>> تماس با مشاور بیمه

آیا کسی که در حال اخذ مقرری بیمه بیکاری است می‌تواند کمک بارداری هم دریافت کند؟