شرایط پرداخت پاداش ازدواج توسط سازمان تامین اجتماعی بشرح ذیل می باشد :

۱ –  ازدواج باید ازدواج اول باشد.

۲ –  ازدواج باید دائم باشد.

۳ –  بیمه شده ظرف پنج سال قبل از تاریخ عقد دارای حداقل ۷۲۰روز سابقه بیمه اجباری باشد.

۴ –  بیمه شده در ماه وقوع عقد دارای سابقه پرداخت حق بیمه باشد.

 

سوالی دارید؟ من پاسخگو هستم —>>> تماس با مشاور بیمه

 

شرایط پرداخت پاداش ازدواج توسط سازمان تامین اجتماعی چیست؟