سوالات بسیاری در خصوص  چگونگی محاسبه حقوق بازنشستگی پرسیده می شود 

٢ سال یا ٥ سال آخر؟

از ابتدای سال ۱۳۹۶، مطابق با بخشنامه ۱/۶۰ و براساس قانون اصلاح ماده ۷۷ و تبصره ذیل مصوب ۱۶ اسفندماه ۱۳۷۱ با رعایت سایر قوانین و مقررات، ملاک محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگی میانگین ٢ سال آخر بیمه پردازی است.

ولی اگر افزایش در ٢ سال آخر غیر متعارف باشد، بر اساس آئین نامه سازمان تامین اجتماعی می تواند میانگین ٥ سال آخر بیمه پردازی را مبنا قرار داده و برای بازنشستگی مورد محاسبه قرار دهد.

اگر در این خصوص سوالی دارید در اینجا پاسخگو هستم

 

ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی چیست؟