براساس قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده بیمه شدگان تامین اجتماعی برای دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری باید :
۱- حداقل حق بیمه ۶۰ (شصت) روز کار را (ظرف یک سال قبل از زایمان ) پرداخت کرده باشند.
۲- درمدت استراحت مشغول به کار نبوده، مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند.
۳- در تاریخ اعلام بیماری مشغول کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند.

 

به کانال تلگرام بیمه جو ملحق شوید —>>> پیوستن

 

شرایط دریافت غرامت ایام بارداری چگونه است؟