مشاور مالی مالیاتی

 

 

مشاور مالی مالیاتی

 

انجام خدمات مالی و مالیاتی توسط مجرب ترین مدیران و مشاوران بشرح ذیل انجام می پذیرد 

 

خدمات حسابداری و مالی

 

 • تنظیم اسناد حسابداری به صورت روزانه و مکانیزه
 • تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و انجام امور مالی و مالیاتی شرکتها
 • انجام انبارگردانی پایان سال مالی
 • ثبت دفاتر قانونی
 • تهیه و تنظیم لیست های حق بیمه کارکنان و مالیاتهای تکلیفی به صورت مکانیزه
 • اخذ ردیف پیمان بیمه و گرفتن مفاصاحساب
 • نوشتن اعتراض و لایحه بیمه و دفاع در هیئتهای بدوی و تجدیدنظر
 • تنظیم اظهارنامه مالیاتی و  تهیه صورتهای و و یادداشتهای همراه آن
 • تهیه صورتهای و خدمات مالی و گزارش خدمات مالی و مالیاتی سالیانه
 • تنظیم اظهارنامه مالیات ارزش افزوده برای هر فصل
 • تنظیم گزارش فصلی خرید و فروش
 • تهیه بهای تمام شده محصولات و خدمات مالی برای شرکت های تولیدی
 • دفاع از اظهارنامه مالیاتی شرکت ها در دارایی

خدمات مالی

 • تهیه و تنظیم لوایح و دفاعیه و شرکت در جلسات هیئت حل اختلاف و  و مالیاتی
 • اعزام حسابدار و مدیر مالی به شرکت ها به صورت تمام وقت و پاره وقت
 • تهیه و تنظیم کلیه گزارش های مورد نیاز ممیزین مالیاتی  ، ممیزین مالیات بر ارزش افزوده، سازمان تامین اجتماعی و حسابرسان
 • ارائه سیستم خدمات حسابداری و خدمات حسابرسی و خدمات به شرکت ها
 • طراحی کلیه فرم های اداری و خدمات مالی مورد نیاز شرکت ها
 • تهیه و تنظیم گزارش های مورد نیاز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
 • انجام امور حسابداری معوقه شرکت ها و سازمان ها
 • انجام اصلاح حساب شرکت ها و خدمات حسابداری و خدمات حسابرسی خدمات مالی
 • ارائه راهکار مناسب جهت عقد قرارداد مالی پرسنلی و افزایش کارایی آنان و کلیه فرم های مورد نیاز پرسنل

 

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09127178818 تماس حاصل فرمائید