70 درصد تخفیف ویژه بمدت محدود نکاتی که هیچ کارشناسی به شما نخواهد گفت هر آنچه هر مدیری درخصوص بیمه تامین اجتماعی باید بداند فایل آموزشی +  مشاوره تلفنی و آنلاین رایگان مطابق با آخرین تغییرات