افرادی که دروغ می گویند را تشخیص می دهید؟

نتیجه ی تحقیق جدیدی که در دانشگاه کالیفرنیای برکلی انجام گرفته است این را می گوید که انسان بطور غریزی می تواند دروغگوها را شناسایی کند و این غریزه بسیار قوی است. اما ذهن خودآگاه در تشخیص دروغگو با شکست روبرو می شود.

 

علامتهایی وجود دارد که  آشنایی با آنها میتواند در تشخیص دروغگوها به شما کمک کند با بیمه جو همراه باشید.

۱- تغییر حالت سر بصورت سریع

وقتی سوالی از کسی می پرسید و او سر خود را حرکت می دهد احتمال دارد که آن شخص به شما دروغ می گوید.

۲- تغییر تنفس

زمانی که کسی به شما دروغ می گوید به نفس نفس می افتد طبق تحقیقات اثر رفلاکس صورت می پذیرد. شانه هایش بالا می رود و وصدایش ضعیف می شود. بعبارتی دلیل نفس نفس زدن شخص این است که ضربان قلب و جریان خون بدن او تغییر می یابد و شخص حس اضطراب دارد.

 

زبان بدن
زبان بدن دروغگو

 

۳-تکرار کلمات و عبارات

افراد دروغگو در پاسخ عبارات و کلمات خود را تکرار می کنند با این کار او می خواهد حرف خود را توجیه نماید.

۴- حرف زدن زیاد

دروغگوها زیاد حرف می زنند تا شاید دیگران حرفشان را باور کنند.

۵- پوشاندن دهان

بصورت خودکار فرد دروغگو دستش را جلوی دهانش می برد یعنی نمی خواهد حقیقت را بگوید.

۶- تغییر پاها

به پاهای فرد نگاه کنید زمانی که مظطرب و ناآرام است و میخواهد از این موقعیت فرار کند پاهای خود را زیاد جابجا می کند.

۷- بدون پلک زدن زیاد به طرف مقابل خیره می شود.

 

زبان بدن افراد درغگو را بشناسیم

منبع : بیزنس اینسایدر