5 (100%) 1 vote

بیمه سنوات

حق سنوات، درصورتی‌که در پایان اشتغال و به‌میزان تعیین شده در قانون (یک‌ماه حقوق) پرداخت شود، از پرداخت مالیات معاف است. همچنین حق سنوات مشمول کسر و پرداخت حق‌بیمه نیست.
بیمه سنوات

عدم شمول حق سنوات

نیاز به مشاوره بیمه دارید؟ 
مشاوره بیمه تامین اجتماعی
*** کلیه پکیجهای آموزشی سایت دارای مشاوره تلفنی رایگان و 25 درصد تخفیف مشاوره حضوری هستند جهت تهیه فایلهای آموزشی از طریق لینک زیر وارد فروشگاه سایت شوید و از بسته های آموزشی بیمه تامین اجتماعی، مفاصاحساب بیمه، قانون کار و همچنین تنظیم قرارداد استفاده کنید.
آیا به حق سنوات، حق‌بیمه و مالیات تعلق می‌گیرد یا خیر؟
مطالعه کنید :  بیمه موتورسواران و پیک موتوری ها