چقدر درباره ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی میدانید؟

Rate this post

افراد شاغل در کارگاه ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند. بدین منظور، کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی ایشان را بدهند.
در صورتی که پس از استخدام آنان معلوم شود که افراد مذکور در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنان تحمل کرده و در نتیجه بیمه شده دچار حادثه گردیده و یا بیماری اش شدت یافته و یا فوت نماید، سازمان تامین اجتماعی به تکالیف خود در قبال بیمه شده عمل نموده و حسب مقررات مربوط نسبت به وصول خسارت ناشی از پرداخت مستمری ها و سایر حمایت ها از کارفرما اقدام می نماید.

 

مطالعه کنید :  در روز جهانی کارگر از بیمه جو عیدی بگیرید

این تکلیف صریحی است که ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی درخصوص معاینات پزشکی ، متوجه کارفرمایان نموده .

دانلود آخرین بخشنامه ماده 90 

چقدر درباره ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی میدانید؟

 

توسط | 1396/9/23 11:23:34 شهریور 27ام, 1396|بیمه تامین اجتماعی, بیمه شده|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

سوالی دارید یا به مشکل خوردید ؟

همین حالا تماس بگیرید