شرایط استفاده از بیمه بیکاری چیست؟

چه کسانی مشمول این قانون هستند :

کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند .

چه کسانی مشمول این قانون نیستند :

1- بازنشستگان و از کارافتادگان کلی .
2- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری .
3- اتباع خارجی .

بیکار کیست؟
بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد .

نکات مهم :

نکته 1 : بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود .
نکته 2 : بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های سازمان تأمین اجتماعی است و این سازمان مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر ، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.

مطالعه کنید :  آدرس ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

 

نکته 3 : بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و اموراجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد .
نکته 4 : بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند نمود .
نکته 5 : حق بیمه بیکاری به میزان (3%) مزد بیمه شده می باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد .
نکته 6 : مزد بیمه شده و نحوه تشخیص ، تعیین حق بیمه بیکاری ، چگونگی وصول آن ، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض ، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد براساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات تامین اجتماعی پیش بینی شده است .

بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت :

مطالعه کنید :  نکته های مهم درخصوص استفاده از مقرری بیکاری

الف ـ بیمه شده قبل از بیکارشدن حداقل 6 (شش) ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد . مشمولین تبصره (2) ماده (2) این قانون از شمول این بند مستثنی می باشد .
ب ـ بیمه شده مکلف است ظرف 30 (سی) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و اموراجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد .
مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود .
ج ـ بیمه شده بیکار موظف است در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و اموراجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تائید وزارت کار و اموراجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر دو ماه یکبار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم نماید .
نکته 7 : کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد مابه التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد .
نکته 8 : مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است .
الف ـ جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر 36 (سی و شش) ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر 50 (پنجاه) ماه براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و بشرح جدول زیر می باشد

مطالعه کنید :  مدت زمان بیمه بیکاری را اداره کار تعیین می‌کند یا بیمه؟

 

سوالی دارید ؟ من پاسخگو هستم —>>> تماس

 

مدت استفاده از بیمه بیکاری

جدول بیمه بیکاری

 

شرایط استفاده از بیمه بیکاری چیست؟

 

توسط | 1396/5/25 7:56:00 مرداد 25ام, 1396|بیکاری, بیمه تامین اجتماعی|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

سوالی دارید یا به مشکل خوردید ؟

همین حالا تماس بگیرید